לעבור לתוכן


פיתוח קניונים מרכזים מסחרים ומיזמים קמעונאיים

בלוג אלברטו


מכתב אל מנהלי בתי החולים


מנהל  בית חולים   יקר,

בעידן בו חוסר המשאבים והכספים הופך למהותי בניהול בית חולים, פיתוח מתחמי מסחר בתחום בית החולים הופך למרכיב חשוב להבאת הכנסות נוספותממקור שאיננו רפואי. אני מבין ורואה באופן אישי התלבטויות רבות בקרב חלק מהנהלות בתי החולים השונים, בדבר היכולת והצורך בהקמת ופיתוח מתחמימסחר ובהשמתם בסדרי העדיפויות היותר דחופות לבית החולים. אני עד גם לחששות מסוימים אצל חלקכם על הסיכון היכול להיות כרוך בפיתוח שכזה.

אני מבקש לנצל הזדמנות זאת, ולנסוך בכם את הביטחון המרבי, כי עובדתית בתי החולים אשר פיתחו מרכזי מסחר \ מלוניות, רובם רווים נחת גם בקבלת ההכנסותביחס להשקעה וגם במתן רווחה וחזות מודרנית לבית החולים, ובהצלחה יתרה. את היתרונות בפיתוח מרכזי מסחר בבתי חולים כולכם כבר מכירים ( אוכלוסייה שבויה עםצרכים מוגדרים , מתן פתרונות צריכה ואוירה אחרת ), רמת הסיכון בכלל בתי החולים שתכננו נכון את מרכזי המסחר, הייתה שולית ואף ברובם כלל ללא כל סיכון.

כפישנהגנו תמיד וגם כאן אנו גם ממליצים, כי ברוב המקרים עדיף וכדאי כי בית החולים עצמו ישמש כיזם בפיתוח המרכז המסחרי. מנגד אנו ערים לעובדה כימרביתכם עוסקים ביום יום בטיפול בחולים ולא במסחר ולכן גם אין זה בסדר עדיפויות ראשון, ובצדק.

לכן ממליץ מאד שתבחנו ענין זה לעומק ובמידה ויש היתכנות לפיתוח מסחר כזה או אחר, לתת לענין זה עדיפות מסוימת תוך קביעת לוחות זמנים ותוכנית עבודה מוגדרת,על מנת להביא תוצאות בהקדם האפשרי לרווחת באי בית החולים , חוליו , ועובדיו , ובמקביל הגדלת ההכנסות הריאליות מפעילות מסחרית לרווחת המשך פיתוח ביתהחולים בהיבטים אחרים.

בחלק מבתי החולים היקף ההכנסות הפוטנציאליות עומד על כמה מיליוני שקלים בשנה ( 2 – 5 מיליון ₪ ), ממסחר קמעונאי בנוסף לזה הקיים .ובמילים פשוטות רוצה לומר .... "הכסף מונח על הרצפה ..."מטרת הדברים המובאים כאן לחזק , להאיץ ולתמוך בבתי החולים, לפתח את נושא המסחר הרלוונטי לכל בית חולים בנפרד ולהגיע למטרות המצוינות לעיל.